Maskinbefälexamen klass VIII

Utbildning

Maskinbefälexamen klass VIII är en teoretisk utbildning
om maskinanläggningar och dess hjälpsystem ombord
på båtar och på mindre fartyg.

Det är obligatoriskt att inneha Maskinbefälsexamen klass VIII då man använder båten yrkesmässigt och har en maskin med en effekt överstigande 405 kW.

Prov

Intyg utfärdas av en sjöfartshögskola efter att man har deltagit och blivit godkänd i ett prov. Godkända prov registreras hos Transportstyrelsen.

Länk till Läromedel