Gör så här för att beställa kompendiet ’Maskinlära för sjöpersonal’

Skicka ett epost till driftteknikta@gmail.com med följande information:

  • Namn
  • E-post
  • Adress
  • Telefon
  • Antal ex. av kompendiet

Vi återkommer inom kort och bekräftar beställningen.