Läromedel

Maskinlära för sjöpersonal

Kompendiet ”Maskinlära för sjöpersonal” är anpassat
till läroplanen för Maskinbefäl klass VIII.
Kompendiet innehåller förutom de kapitel som behandlar
läroplanens olika moment även ett avsnitt med frågor
och uppgifter som man kan träna på före provet.

Gör så här för att beställa kompendiet

Pris: 290 kr + moms+frakt

Länkar:
Facit och kommentarer till kapitel 18 (pdf 13,3 kB)

Facit till repfrågor alla kapitel (pdf 12 MB)

Maskinsystem ombord

Maskinsystem ombord är ett läromedel om
maskinanläggningar i större fartyg.
Ursprungligen var läromedlet avsett för kursen i maskinsystem
vid skeppsteknik på KTH.

Till skillnad mot kompendiet ”Maskinlära för sjöpersonal”
innehåller läromedlet förutom allmän beskrivning av
maskinanläggningarnas funktion och uppbyggnad ombord på stora fartyg även övningsuppgifter av mer avancerat slag.

Länkar:
Maskinsystem ombord (pdf, 31 MB)
Lösning till alla uppgifterna i Maskinsystem ombord
(pdf, 58 MB)
Svar till övningsuppgifterna (pdf)